KAUNOS ( Çandır )

"Taşlar seslenin bana, konuşun yüce saraylar" -Goethe

Bir yandan rüzgar bakarsın onları döker yere, bir yandan bakarsın bahar gelir, yenileri yetiştirir, yeşerir orman. Böylece soyların biri göçer bir doğar.

- Homeros

Hiçbir yere ait olmayan sınır kenti Kaunoslular bana kalırsa buranın yerlisidir; ama kendileri Girit’ten gelme olduklarını söylerler. Dillerinde Karia etkisi vardır ya da Karia dilinde onların etkisi (iyice açıklığa kavuşturamadığım bir noktadır bu). Ama görenekleri bakımından, ötekilerden oldukları kadar Karialılardan da uzaktırlar. Bunlarda içki alemleri tertipleme geleneği vardır, ancak bunu yaparken erkek, kadın, çacuk ve ayrıca yaş ve arkadaşlık ilişkileri de dikkate alınır. Kendilerine yabancı olan tanrılar için bir din uyarlamışlar, ama sonradan vazgeçmişler, yanlız babalarının tanıdıkları tanrılara tapmayı kararlaştırmışlardır; bunun üzerine ülkenin gençleri silahlanmışlar, bu tanrıları havaya kılıç sallayarak sınıra kadar kovalamışlardır; bunu yabancı tanrıları işte böyle kovaladık, diye anlatırlar.

- Heredot

Heredot, Pers Savaşları dönemindeki Karya tarihi hakkında önemli bilgiler verirken Kaunos'dan şöyle söz eder:

"İyonya'ya baş eğdiren Harpagos (Pers Generali) Karyalılar, Kaunoslular ve Likyalılar üzerinde yürüdü

M.Ö.546'da Perslerin Batı Anadoluyu işgalini anlatan bu pasajda, Kaunos ve çevresindeki ona bağlı kentlerin farklı bir dil ve geleneklere sahip  müstakil bir bölge olduğunu vurgulamaktadır

" Kaunoslular, bana kalırsa buranın yerlisidir. Ama kendilerinin Girit'ten gelme olduklarını söylerler. Dillerinde Karya dilinden etkiler vardır ya da Karya dilinde onların etkisi... İyice açıklığa kavuşturmadığım bir noktadır bu" -Heredot.

Kaunos kazılarında çıkarılmış yerel dille yazılmış kitabelerde, Karya alfabesinde bulunmayan bazı harflerin kullanılmış olması, ayrı br dil ya da aynı dilin farklı lehçesi görüşünü de doğrulamaktadır.

Kaunosluların gelenek ve inançları da, Karya ve Likyalılardan oldukça farklıdır.  Heredot bu konuda şunları yazar:

"Fakat bunların adetleri, Karyalıların ve Likyalıların adetlerinden farklıdır. Bunların çok saygı gösterdikleri adetlerinden biri, dostların yahut yaşça akran olan kimselerin ister erkek, ister kadın, ister çocuk bir araya toplanıp şarap içmesidir"

Pers istilası sırasında, Karya kenleri federasyonunun savaşma kararına katılan Kaunos, sert bir direnişle kentlerini savunmuşlardır.

Heredot Kaunosluların inançları konusunda da ilginç bilgiler aktarırı:

"Yine bunlar başka bir defa toplanmışlar, aralarında kurulan yabancı tapınaklardan yararlanmayarak, yalnız atalarından kalan tapınaklarda ibadete karar vermişlerdi. Daha sonra bunların bütün gençleri silahlanıp, mızraklarını havada sallayarak Kalynda sınırına dayandılar ve yabancı tanrıları kovduklarını söylediler."

Peki; atalarının tanrılarının adları neydi ve hangi güçleri ifade ediyorlardı?

Kalbis Çayı usul usul Akdeniz'e akarken, sağ yanından eşlik eden kralların sesleridir, gözler takılır o seslerin notalaştığı taşlara, sazlıklardan türen eski çağ zaman dumanı gibidir...

Kaunosluların ataları kendi deyişleriyle Girit'ten göç etmiş bir halk, Heredot'un yorumu ile bu toprağın yerlileri olabilir. Ama her iki durumda da onların taptığı eski ilahi güç, kökeni Paleolitik Çağa kadar uzanan ana tanrıçadır. 

Helen kültürünün Anadolu'yu etkisi altına almaya başladığı M.Ö.5-4 yüzyıllarda kent, yerli adı olan KBİD'in yanı sıra Grek kökenli Kaunos adını da taşımaya başladı. Bu yeni isim, türetilen efsanevi bir kral mitosu ile kente bir Helen kimliği de yükledi. Bu öyküye göre Miletos'un oğlu Kaunos, ikiz kız kardeşi Byblis'in ona duyduğu ihtiraslı aşkın günahından kaçıp kendi adını taşıyan Kaunos kentini kurmuştu. M.Ö 4.yy'a kadar kayıtlarda daha çok KBİD olarak geçen kentin adı, M.Ö.4.yy'dan sonra artık Kaunos olarak anılmaya başlanmıştır.

Kaunos Tarihi

Kuruluş & Yükseliş & Tek ediliş