Sabahları bir ayna gibi olan göl, öğleden sonraları hafif bir esinti ile hareketlenir. Bir yerden gelip bir yere gütmeyen dalgalar nedeniyle Köyceğiz Gölü'ne "Titreyen Göl" de denir

Köyceğiz Gölü

(Ayaklı Göl & Titreyen Göl)

Köyceğiz Gölü; dünyanın yedi ayaklı gölünden biridir.

Menteşe yöresinde, Muğla ilinin güneydoğusunda yer alan Köyceğiz gölü tektonik bir çukurluğun sularla dolması ve Dalaman çayının getirdiği alüvyonların körfezin önünü tıkaması sonucu oluşmuştur.

Köyceğiz gölünü besleyen kaynaklar oldukça çoktur. Namnam çayı, Kargıcak çayı, Yuvarlak çay gölü besleyen su üstü kaynaklarıdır ve göl ayrıca yer altı kaynak sularıyla da beslenmektedir. Köyceğiz Gölü’nü besleyen en önemli akarsulardan biri olan Yuvarlakçay gerek ekonomik ve gerekse ekolojik açıdan oldukça önemli bir konumdadır. Turizm faaliyetlerinin yanı sıra, Türkiye'deki en büyük alabalık çiftliğine ev sahipliği yapması da ekonomik önemini gösteren önemli bir noktadır.

Köyceğiz gölünün gideğeni ‘’Dalyan boğazı’’dır.

1.5 metre kadar derinliği olan ve büklümlerle (menderes) uzanan bu doğal kanal, gölü Akdeniz’e bağlar.

Köyceğiz gölüne su getiren dereler , çaylar büyüklü küçüklü deltalar oluşturmuşlardır. Bu alanlar sığ olduğundan bataklıktır; saz, kamış yetişir

Köyceğiz Gölü Akdeniz Bölgesi'nin batı ucunda, ilçe hudutları içerisinde, suyu hafif tuzlu ve çevresindeki kaplıcalardan karışan kükürtlü bir göldür. Gölün, önü alüvyonlarla tıkanmış eski bir körfezden türediği sanılmaktadır. Hemen her zaman sakin olan gölde, yılın 8 ayında su kayağı yapılması mümkündür.Göl kıyıları sağlık turizmi açısından büyük önem taşır. Şifalı ılıcalarda, birçok hastalığın iyileşmesinde yararlanılan birçok kaplıca bulunur.

Gölü çepe çevre kucaklamış dağların minyatür yansıması gibi gölün yüzeyinden yükselen sazlıklarla çevirili adacıklardan biri olan Hapishane Adası üzerindeki Orta Çağ kalesine ait sur duvarları, geçmiş ile bugün arasında bir köprü kuruverir.